Avbokning

Beroende på hur du gjort din bokning så är det olika rutiner för avbokning och olika avbokningsregler om ni bokat via camping.se, booking.com eller via oss direkt.

Har du bokat på plats i receptionen, via telefon eller via e-post till oss Ring campingens ordinarie telefonnummer eller skickar ett mail . Har du gjort din bokning på vår hemsida eller via camping.se så genomför du din avbokning på Tel +46 771 117 117 eller service@camping.se Har du bokat på booking.com bokar du av på www.booking.com

Avbokningsregler Sweden Resorts AB

Avbokning minst 30 dagar innan ankomst återbetalas 100 %, minus en avbokningsavgift på 250 SEK.

30-15 dagar före ankomst återbetalas 50%.

14-0 dagar före ankomst återbetalas 0%.

Om det finns legitima skäl till avbokning som kan styrkas med ett intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag utgår ingen avgift. Legitima skäl är 1. dödsfall, sjukdom eller olycksfall av ­allvarligt art, som drabbat dig, maka/make, sambo, familj ­eller ­medresenär. 2. det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunnat förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, t ex eldsvåda eller översvämning i din bostad.